Usługi informatyczne

•Serwis sprzętu i oprogramowania
• Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania
• Wsparcie przy wyborze najlepszych rozwiązań informatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania
• Konsultacje w zakresie możliwości i opłacalności modernizacji oraz naprawy sprzętu komputerowego
• Okresowa konserwacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
• Archiwizacja danych
• Projektowanie oraz budowa sieci komputerowych (przewodowe i bezprzewodowe)
• Sprzedaż sprzętu i oprogramowania
• Outsourcing IT