Wdrożenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

W celu lepszej kontroli oraz zabezpieczenia danych osobowych, przygotowujemy i wdrażamy dokumentację w postaci:

• Polityki bezpieczeństwa danych osobowych,

• Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,

• Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja tych upoważnień

• Wzory umów powierzenia danych osobowych z podmiotami współpracującymi z Państwa firmą

• Innych dokumentów i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, umowy zachowania poufności, etc.)