Audyt Danych Osobowych

W celu wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz zarejestrowania zbiorów danych w GIODO, niezbędne jest poznanie procesów w ramach których przetwarzają Państwo dane osobowe.

Po zakończeniu czynności audytowych, definiowane są Państwa potrzeby oraz działania jakie należy podjąć, aby przystosować proces do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami ustawowymi do Państwa działalności.