Ochrona danych osobowych

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem Państwa firmy, placówki, organizacji do wdrożenia systemu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Po realizacji naszej usługi Państwa organizacja będzie w pełni przygotowana do ewentualnej kontroli z UODO.

Firma również będzie działała w zgodzie z literą prawa i wymogami odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

Usługi informatyczne
  • Bieżąca obsługa informatyczna.
  • Instalowanie i aktualizowanie oprogramowania
  • Serwisowanie sprzętu
  • Doradztwo w zakresie IT
  • Obsługa urządzeń peryferyjnych: skanerów, drukarek itd.
  • Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie sieci
  • Wykonywanie prac zdalnych
  • Odzyskiwanie utraconych danych
  • Hosting (utrzymanie strony internetowej)
  • Obsługa domeny
Klauzula RODO

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma ADONET Grzegorz Kaniewski z siedzibą w Toruniu, ul P.C.K 28A/11.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy