Outsourcing funkcji IOD

Outsourcing funkcji IOD to sprawdzona i akceptowana przez UODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Outsourcing usług informatycznych

Outsourcing IT - polega na częściowym lub całkowitym przejęciu przez firmę zewnętrzną obsługi zasobów informatycznych.

Do podstawowych zalet stosowania tej metody należy:
Stała obsługa przez wykwalifikowany personel pozwala skupić wszystkie siły do działania nad podstawową działalnością firmy;

Brak problemów związanych z urlopami wypoczynkowymi lub zwolnieniami chorobowymi